Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás pozvat na schůzi valné hromady MAS SpRP o.s., která se bude konat ve čtvrtek 3. 6. 2010.  v 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Program zasedání:

  1. Schválení partnerských projektů
  2. Schválení zásad monitoringu projektů
  3. Aktuality