Naše tři sousední partnerské místní akční skupiny - MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. (pardubický kraj), MAS Boskovicko PLUS, o.s. a MAS Partnerství venkova (jihomoravský kraj) podaly v červnu 2010 tři projekty spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova, který administruje Státní zemědělský intervenční fond.

 Celkově byly podány od jednotlivých žadatelů z celé republiky projekty téměř v hodnotě 271  mil. Kč, přičemž alokovaných bylo pouze 40 mil. Kč. Finanční převis byl tedy zhruba sedminásobný.

 Počet podaných projektů byl celkem 72, nakonec uspělo puhých 14 projektů, tedy zhruba každý pátý.

 Žádost o dotaci se podařilo získat jednomu z našich společně podaných podaných projektů, a to MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.. Žádost o dotaci byla vybrána jako jedna z mála, a tak v průběhu roku 2011 bude probíhat  na území všech tří místních akčních skupin společná realizace projektu NAŠIM NEJMENŠÍM, který je zaměřen na vybavení rodinných center a vybudování míst setkávání pro děti v menších obcích.Seznam schválených žádostí o dotaci    ZDE

Prezentace projektu "Našim nejmenším" ZDE

 

 

 

 

 

 

Každoročně pořádá Národní síť místních akčních skupin České republiky společně s MZe ČR,  Spolkem pro obnovu venkova a Agrární národní konferenci o venkovu. Tentokrát se konference konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje v Lázních Bělohrad, v lázeňském resortu Tree of life

v termínu 23.-25.11.2010.

Celkem se konference zúčastnilo přes 300 návštěvníků, přičemž byli rozděleni do 3 tématických skupin, ve kterých probíhaly přednášky, workshopy a exkurze. Nechyběl ani společenský večer, kde byla možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy a většina místních akčních skupin také prezentovala své MAS prostřednictvím reklamních bannerů a propagačních materiálů. Aktivní místní akční skupiny Pardubického kraje se důstojně prezentovaly na konferenci společnou výstavkou bannerů a propagačními předměty od drobných upomínkových předmětů, zpravodajů až po domácí upečené perníčky. Tématem celé konference byl ROZVOJ VENKOVA PO ROCE 2013.

I naše místní akční skupina na konferenci nesměla chybět, protože je to vždy obrovsky inspirativní akce vedoucí k rozvoji dalších a nových aktivit v regionu MAS.

 

Olga Ondráčková, manažerka MAS SpRP

 

konference_065

konference_063

konference_069

Dne 16. listopadu 2010 naše Místní akční skupina pořádala školení pro základní školy z regionu k čerpání dotací z OPVK- opatření 1.4 ( tzv. šablony).  Jelikož dosavadní zkušenosti z jiných regionů ukázaly, že základní školy, které tyto dotace čerpají a následně vyúčtovávají , narážejí na problémy ne zcela dostatečné informovanosti o  sestavení reálné koncepce projektu  a jeho  správném proúčtování, považovala naše MAS za užitečné uspořádat seminář, který by žadatele upozornil na možná úskalí v průběhu a vyúčtování dotace.

Školení se ujala Ing. Olga Ondráčková, zastupující manažerka MAS SpRP a paní Ivana Štenclová z firmy OREGIO, která má bohaté zkušenosti s desítkami realizovaných tzv. „měkkých“ projektů OPVK. Zástupcům jednotlivých škol bylo na modelovém příkladu ukázáno, jak dobře sestavit koncepci projektu, rozložit harmonogram plateb a volit uváženě indikátory. Tento postup je dobrým základem správného průběhu realizace, který přináší velké povinnosti žadatelů vůči svěřeným finančním prostředkům nad rámec povinností vyplývajících z následně podepsané dohody s MŠMT o dotaci.

Cílem semináře bylo upozornit na rizika z projektu vyplývající, zároveň však podpořit školy v čerpání programu OPVK tzv. šablon, ve kterém má každá základní škola „rezervovány“ finanční prostředky a je pouze na ní, zda možnosti požádat o dotaci využije či nikoli.

 

Leona Šudomová, administrátorka MAS SpRP

P1030098

P1030099