Dne 26.1.2011 se v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám.Na podkově 68 v Bystrém pořádá naše Místní akční skupina konzultační schůzku podnikatelů v cestovním ruchu.
Jelikož je podpora cestovního ruchu v regionu jednou z priorit našeho strategického plánu, nabízíme podnikatelům  informace  o konkrétních opatřeních, na které lze dotace čerpat a také o podmínkách, jež musí každý žadatel splňovat.
Těšíme se na Vás!

pozvánka

Naše tři sousední partnerské místní akční skupiny - MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. (pardubický kraj), MAS Boskovicko PLUS, o.s. a MAS Partnerství venkova (jihomoravský kraj) podaly v červnu 2010 tři projekty spolupráce v rámci Programu rozvoje venkova, který administruje Státní zemědělský intervenční fond.

 Celkově byly podány od jednotlivých žadatelů z celé republiky projekty téměř v hodnotě 271  mil. Kč, přičemž alokovaných bylo pouze 40 mil. Kč. Finanční převis byl tedy zhruba sedminásobný.

 Počet podaných projektů byl celkem 72, nakonec uspělo puhých 14 projektů, tedy zhruba každý pátý.

 Žádost o dotaci se podařilo získat jednomu z našich společně podaných podaných projektů, a to MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s.. Žádost o dotaci byla vybrána jako jedna z mála, a tak v průběhu roku 2011 bude probíhat  na území všech tří místních akčních skupin společná realizace projektu NAŠIM NEJMENŠÍM, který je zaměřen na vybavení rodinných center a vybudování míst setkávání pro děti v menších obcích.Seznam schválených žádostí o dotaci    ZDE

Prezentace projektu "Našim nejmenším" ZDE

 

 

 

 

 

 

Každoročně pořádá Národní síť místních akčních skupin České republiky společně s MZe ČR,  Spolkem pro obnovu venkova a Agrární národní konferenci o venkovu. Tentokrát se konference konala pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje v Lázních Bělohrad, v lázeňském resortu Tree of life

v termínu 23.-25.11.2010.

Celkem se konference zúčastnilo přes 300 návštěvníků, přičemž byli rozděleni do 3 tématických skupin, ve kterých probíhaly přednášky, workshopy a exkurze. Nechyběl ani společenský večer, kde byla možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy a většina místních akčních skupin také prezentovala své MAS prostřednictvím reklamních bannerů a propagačních materiálů. Aktivní místní akční skupiny Pardubického kraje se důstojně prezentovaly na konferenci společnou výstavkou bannerů a propagačními předměty od drobných upomínkových předmětů, zpravodajů až po domácí upečené perníčky. Tématem celé konference byl ROZVOJ VENKOVA PO ROCE 2013.

I naše místní akční skupina na konferenci nesměla chybět, protože je to vždy obrovsky inspirativní akce vedoucí k rozvoji dalších a nových aktivit v regionu MAS.

 

Olga Ondráčková, manažerka MAS SpRP

 

konference_065

konference_063

konference_069