Články

2. týden Putovní konference se blíží. Zde je pozvánka na středeční seminář PhDr. Jana Svobody.

Webové stránky MAS Poličsko používají pouze technické soubory cookies nezbytné pro chod webu.

Používání souborů cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat. Případně  {n3tcookieconsent settings}zde{/n3tcookieconsent} můžete nastavit.

Vzhledem k tomu, že používáme pouze technické cookies, které lze používat bez souhlasu, tak souhlasnou lištu s použitím cookies nepoužíváme.

Co jsou to Cookies

Jako cookie se označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod. Název cookie – sušenka asociuje zvyklost ze Spojených států nebo Velké Británie nabídnout účastníkům určitého zájmového spolku nebo skupiny jejich oblíbenou sušenku pro vytvoření příjemnější atmosféry.

 Název operačního programu EU  Rok dokončení realizace Místo realizace  Název projektu/ detail projektu
 Integrovaný regionální operační program  2018  Svojanov- Dolní Lhota  Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní Lhota
       
       
       
       
       

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

 

   

Politická a společenská úroveň podpory SPRSS

  • Město Polička jako partner
  • Mikroregion Poličsko jako platforma veřejné správy
  • VH MAS jako nejvyšší orgán MAS 
 
               
   

Řídící skupina

  • Řízení celého procesu plánování
  • Koordinace tvorby SPRSS
  • Schvalování SPRSS
 
               
 

PS1

Rodiny s dětmi, děti a mládež

 

PS2

Senioři a osoby se zdravotním postižením

 

PS3

Osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené 

 

PS4

Spolupráce

             
 
  • Identifikace problémů v území
  • Návrhy řešení
  • Vznášení připomínek
  • Přinášení zpětné vazby z území

Logo OPZ barevne

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

Předmětem projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Poličska  metodou komunitního plánování. Je financován z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu.

Plán vznikne na základěaktivního zjišťování potřeb osob na území v oblasti sociálních služeb,bude projednán ve všech 21 obcích území a schválen na dobu 3 let dle zák. 108/2006Sb., s platností od února 2022 do února 2025. Pro celý proces tvorby plánu budou osloveni k aktivní účasti v pracovních skupinách zástupci obcí, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů sociálních služeb, nebo jejich blízkých osob. Obsahem plánu bude souhrn a výsledky podkladových analýz a dat z území potřebných pro vypracování strategie a stanovení stručných a jasných cílů. Součástí bude i popis dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomických vyhodnocení a popisu žádoucího stavu. Budou stanovena opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo a konkrétní kroky v jednotlivých fázích implementace plánu. Součástí plánu bude i postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území.