Název operačního programu EU  Rok dokončení realizace Místo realizace  Název projektu/ detail projektu
 Integrovaný regionální operační program  2018  Svojanov- Dolní Lhota  Provozní zázemí pečovatelské služby Dolní Lhota