Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

 

   

Politická a společenská úroveň podpory SPRSS

  • Město Polička jako partner
  • Mikroregion Poličsko jako platforma veřejné správy
  • VH MAS jako nejvyšší orgán MAS 
 
               
   

Řídící skupina

  • Řízení celého procesu plánování
  • Koordinace tvorby SPRSS
  • Schvalování SPRSS
 
               
 

PS1

Rodiny s dětmi, děti a mládež

 

PS2

Senioři a osoby se zdravotním postižením

 

PS3

Osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením a sociálně vyloučené 

 

PS4

Spolupráce

             
 
  • Identifikace problémů v území
  • Návrhy řešení
  • Vznášení připomínek
  • Přinášení zpětné vazby z území