Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

zveme Vás tímto na informační schůzku, která proběhne 6.4.2016 od 14,30 v konferenčním sále Multifunkčního domu, nám. Na podkově 68 v Bystrém.

Program :

  1.     Výzva OPVVV na projekty zjednodušeného vykazování (šablony)
  2.     Představení šablon pro ZŠ a MŠ
  3.     Nabídka animace (bezplatného poradenství) škol ze strany MAS

a dále informace o místním akčním plánu vzdělávání na území Poličska ( MAP)

 

Program:

  1.      Informace o stavu žádosti MAP
  2.      Řídící výbor MAP
  3.      Stanovení dalšího postupu

Pozvánky ke stažení zde MAP, ŠABLONY