V pátek 25.11. 2022 ve 12:00 byl ukončen příjem žádostí ve Výzvě Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2023. Celkem bylo přijato 11 žádostí o podporu. Všechny přijaté žádosti splnily formální náležitosti a dne 29.11.2022 budou předloženy členům Výběrové komise k bodování. Výběr projektů k podpoře bude dne 6.12.2022 provádět Programový výbor MAS. Seznam přijatých žádostí naleznete zde.