Dne 3.11.2017 ve 12 hod. byl ukončen příjem žádostí o příspěvek v rámci výzvy Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2018.

Seznam přijatých žádostí ZDE

Dne 12.10.2017 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s výzvu k podávání žádostí o podporu malých neinvestičních projektů členských obcí a neziskových organizací z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

Výzva a informace pro žadatele a příjemce ke stažení Vyzva_Maly_LEADER_pro_Policsko_2018_novy.pdf

Přílohy výzvy:

Priloha_1_zadost_maly_leader_policsko_novy.docx

Priloha_2_prehled_opatreni_SCLLD.docx

Priloha_3_rozpocet.xlsx

Priloha_4_vyuctovani_maly_leader.docx

 Údaje o počtu obyvatel v obcích MAS k 1.1.2017 ZDE

Příjem žádostí o podporu je zahájen 16.10.2017 a končí 3.11.2017 ve 12 hod.