Dne 13.6.2018 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. výzvu k podávání žádostí o podporu malých neinvestičních projektů členských obcí a neziskových organizací Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2019. Příjem žádostí bude probíhat od 25.6.2018 do 13.7.2018 do 12 hodin.

Informace pro žadatele ke stažení ZDE

Příloha č.1 Formulář žádosti o poskytnutí neinvestičního příspěvku ZDE

Příloha č.2 Přehled opatření SCLLD MAS POLIČSKO ZDE

Příloha č.3 Rozpočet žádosti ZDE

Příloha č.4 Formulář vyúčtování Malý LEADER ZDE

Dne 9.11.2017 provedla výběrová komise MAS hodnocení žádostí podaných ve výzvě Malý LEADER. Následně bylo hodnocení schváleno programovým výborem MAS.

Zpráva a hodnocení žádostí ke stažení ZDE

Dne 12.10.2017 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s výzvu k podávání žádostí o podporu malých neinvestičních projektů členských obcí a neziskových organizací z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.

Výzva a informace pro žadatele a příjemce ke stažení Vyzva_Maly_LEADER_pro_Policsko_2018_novy.pdf

Přílohy výzvy:

Priloha_1_zadost_maly_leader_policsko_novy.docx

Priloha_2_prehled_opatreni_SCLLD.docx

Priloha_3_rozpocet.xlsx

Priloha_4_vyuctovani_maly_leader.docx

 Údaje o počtu obyvatel v obcích MAS k 1.1.2017 ZDE

Příjem žádostí o podporu je zahájen 16.10.2017 a končí 3.11.2017 ve 12 hod.

Dne 3.11.2017 ve 12 hod. byl ukončen příjem žádostí o příspěvek v rámci výzvy Malý LEADER pro Poličsko pro rok 2018.

Seznam přijatých žádostí ZDE