Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska

CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015087

Předmětem projektu je vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území Poličska  metodou komunitního plánování. Je financován z Operačního programu Zaměstnanost, Evropského sociálního fondu.

Plán vznikne na základě aktivního zjišťování potřeb osob na území v oblasti sociálních služeb, bude projednán ve všech 21 obcích území a schválen na dobu 3 let dle zák. 108/2006Sb., s platností od února 2022 do února 2025. Pro celý proces tvorby plánu budou osloveni k aktivní účasti v pracovních skupinách zástupci obcí, poskytovatelů sociálních služeb a uživatelů sociálních služeb, nebo jejich blízkých osob. Obsahem plánu bude souhrn a výsledky podkladových analýz a dat z území potřebných pro vypracování strategie a stanovení stručných a jasných cílů. Součástí bude i popis dostupných zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomických vyhodnocení a popisu žádoucího stavu. Budou stanovena opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo a konkrétní kroky v jednotlivých fázích implementace plánu. Součástí plánu bude i postup sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území.

Aktualizované plnění harmonogramu projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska naleznete zde Další aktualizace bude zveřejněna v říjnu roku 2021. 

Aktualizované plnění harmonogramu projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska naleznete zde. Další aktualizace bude zveřejněna v lednu roku 2022.

V rámci tvroby SPRSS byla vytvořena Sociodemografická analýza území a Analýza potřeb. Obě analýzy byly schváleny Řídící skupinou a slouží jako podklad pro tvroby strategické části SPRSS.

Aktualizované plnění harmonogramu projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro území Poličska naleznete zde. Další aktualiace proběhne v měsíci červnu. 

Realizační tým SPRSS ke konci měsíce října ukončil dotazníková šetření a řízené rozhovory. Od září probíhalo průběžné hodnocení a na začátku měsíce listopadu byla vytvořena Analýza území a potřeb na základě dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. Nejdůležitější zjištění z výsledné analýzy naleznete v příloze. Plná verze analýzy bude zveřejněna jako příloha SPRSS.

Přílohy:
SouborVelikost souboru
Stáhnout tento soubor (Analýza potřeb na základě dotazníkových šetření a řízených rozhovorů.pdf)Analýza277 kB