MAS POLIČSKO z.s. zahájila 1.4.2020 realizaci projektu Střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb pro území Poličska. Cílem projektu je vytvořit plán sociálních služeb metodou komunitního plánování, jehož obsahem bude analýza území, popis poskytovaných sociální služeb a souvisejících služeb a možnosti a potřeby jejich rozvoje. Doba trvání projektu je naplánována na 2 roky do 31.3.2022. Nositelem celého projektu je MAS POLIČSKO z.s. a partnerem je město Polička.

Do tvorby plánu jsou zapojeny obce území, poskytovatelé sociálních služeb v regionu a zástupci uživatelů sociálních služeb. Snahou realizačního týmu je v co největší míře zapojit i širokou veřejnost jednak pro získávání informací o potřebách občanů v oblasti sociálních služeb a také pro zpětnou vazbu na stanovení strategie rozvoje služeb. Za tímto účelem byly vytvořeny 4 pracovní skupiny, které se zaměří na cílové skupiny, které nejčastěji potřebují využívat sociální služby (např. osoby se zdravotním postižením, senioři, rodiny s dětmi, osoby v krizi…). V pracovních skupinách budou zapojeni poskytovatelé a uživatelé jednotlivých sociálních služeb, zástupci odborné veřejnosti. V případě zájmu se do projektu může zapojit kdokoliv z řad široké veřejnosti v každé fázi projektu.