V rámci tvroby SPRSS byla vytvořena Sociodemografická analýza území a Analýza potřeb. Obě analýzy byly schváleny Řídící skupinou a slouží jako podklad pro tvroby strategické části SPRSS.