Zpracovaný Akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2024 k dispozici zde.