Nahoru

CLLD14 Zaměstnanost

Cílem opatření je přispět ke zlepšení situace osob vyloučených a ohrožených sociálním vyloučením žijících na venkově.

Cílem je rozvoj aktivit na území, které budou pracovat se skupinami obyvatel, ohrožených sociálním vyloučením: nízkopříjmové skupiny obyvatel; dlouhodobě nezaměstnaní (opakovaně nezaměstnaní); mládež; lidé bez domova; osoby se zdravotním postižením; etnické menšiny (zejména Romové); osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách; osoby opouštějící ústavní zařízení nebo zařízení výkonu trestu.

Navrhované opatření má na místní úrovni podpořit využívání nástrojů na podporu zaměstnanosti, rozvinout spolupráci místních aktérů v oblasti zaměstnanosti, přiblížit pomoc nezaměstnaným a dalším osobám (vč. neaktivních), podpořit flexibilní formy zaměstnání, prostupné zaměstnávání,usnadnit získávání pracovních návyků a zkušeností jak dlouhodobě nezaměstnaným, absolventům, tak dalším znevýhodněným skupinám nezaměstnaných.

V rámci programového rámce OPZ budou podporovány projekty, které mají „otestovat“ dané aktivity v území.

 
 
Powered by Phoca Download