Nahoru

CLLD4 Sociální podnikání

Cílem opatření je podpora lokálních subjektů za účelem vzniku nových a rozvoje existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. Sociální podnik vytvoří nová pracovní místa pro osoby ze znevýhodněných cílových skupin a bude přispívat k podpoře sociálního začleňování tím, že min. 30% zaměstnanců z celkového počtu zaměstnanců sociálního podniku bude pocházet z těchto cílových skupin.

Cílem opatření je rozvoj sociálního podnikání, které přispívá k řešení nepříznivé situace sociálně vyloučeným, nebo sociálním vyloučením ohroženým osobám. Sociální podniky nabízí pracovní příležitost lidem, kteří by se velice obtížně uplatnili na pracovním trhu a přispívá tím ke snížení nezaměstnanosti v regionu.

 
 
Powered by Phoca Download