Nahoru

CLLD2 Vzdělávání

Cílem opatření jsou investice do stavebních úprav a pořízení vybavení vzdělávacích zařízení do škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti technických a řemeslných dovedností pro zvyšování zájmu žáků a studentů o přírodovědné a technické obory, v oblasti výuky cizích jazyků a digitálních technologií. Opatření má za cíl zlepšit kvalitu formálního, neformálního a zájmového vzdělávání. Cílem je prostřednictvím kvalitní a dostupné infrastruktury zajistit kvalitní vzdělávání a rovný přístup ke vzdělávání a k získávání klíčových schopností a odborných znalostí, které povede k lepší uplatnitelnosti na trhu práce.

 
 
Powered by Phoca Download