JménoFunkceOrganizaceSektor
Mgr. Jan Neudert předseda Město Bystré
Bc. Jan Dittrich místopředseda AGRO Vysočina Bystré a.s.
Pavel Štefka člen Město Polička
Ing Petr Vondrovic člen Obec Korouhev
Ing. Josef Gracias člen Městys Svojanov
Martin Baláš člen Svatojosefská jednota Polička, z.s.
Mgr. Ferdinand Raditsch člen Květná Zahrada, z.ú.
Jitka Votočková člen Agrodílna Oldřiš, s.r.o.
Otakar Klepárník člen MEDESA s.r.o.

veřejný sektor

soukromý sektor

neziskový sektor

Funkční období členů programového výboru 16.2.2018 – 15.2.2021