Valná hromada

(nejvyšší orgán)

 

   
           
 

 Zájmové/pracovní skupiny

- Každý člen si volí jednu zájmovou skupinu dle svého hlavního zaměření

- Výstupy z jednání pracovních/ zájmových skupin jsou podpůrnými podklady pro orgány MAS

           
 

Programový výbor

(rozhodovací a statutární orgán)

 

 

Výběrová komise

(výběrový orgán)

 

 

Kontrolní komise

(kontrolní orgán)

 

         
 

 

Sekretariát MAS