Dne 13.11.2023 MAS POLIČSKO z.s. vyhlásilo 1. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s názvem: 1. Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP TAK - 2023.

Více informací naleznete na: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2021-2027/vyzvy-op-tak/category/233-vyzvy-optak