V měsíci srpnu vyšlo nové číslo Zpravodaje SpRP o.s.

naleznete ho zde

Den plný radosti a her

Na tento den se těšili všichni.  Děti z Mateřské školy Kvítek v Bystrém, z Mateřské školy Olešnice na Moravě, z Mateřské školy Rozmarýnek v Poličce  i děti z Mateřské školy  Starý Svojanov  přijali pozvání na den 15. září 2010 na 2. setkání v Bystrém.

Hlavním cílem bylo připravit  asi stovce  dětí  i jejich učitelkám a učitelům příjemné dopoledne, kde si vzájemně předvedou svoje dovednosti, zasoutěží si a jejich učitelé si vymění zkušenosti ze své práce. Navštívily nás také maminky  se svými dětmi z právě založeného Mateřského centra Bysteráček.

Předsedkyně MAS  paní Jiřina Leinweberová přivítala všechny přítomné a popřála všem příjemný den a úspěchy v soutěžích.

Soutěžilo se v různých disciplinách.  Děti prokázaly tělesnou zdatnost, odvahu a šikovnost.  Po vynaloženém úsilí se všichni  těšili na zasloužené občerstvení. Domů  si  účastníci  odnesli  diplomy  a drobné  dárečky.

Poděkování patří paní ředitelce a učitelům z Mateřské školy Kvítek v Bystrém , kteří připravili pomůcky a hry  a vedení MAS za finanční podporu.

 

 

Iva Svobodová .

P1020928 P1020902

P1020917 P1020931

P1020907 P1020913

P1020914 P1020941

P1020943 P1020939

P1020915 P1020953

P1020948

 

V rámci propagace činnosti naší místní akční skupiny mezi zemědělskými subjekty v regionu pořádáme Farmářský den, který se uskuteční

v sobotu 30. října 2010 od 13 do 17 hod.  v prostorách multifunkčního domu v Bystrém.

Cílem tohoto setkání bude mimo jiné  seznámit zemědělce z našeho mikroregionu s možností získání dotací z evropských fondů, výměna zkušeností a seznámení s projekty, jejichž realizace již započala i s těmi, které jsou ve fázi schvalování.

V rámci této akce nabízíme možnost prezentace výrobků a činností jednotlivých zemědělců či zemědělských podniků.

Zájemci se mohou přihlásit v kanceláři sekretariátu MAS SpRP o.s. , ul. Sulkovská č. 340 v Bystrém nebo na tel. čísle 773 983 764.

Upřesněný termín setkání najdete na našem webu www.maspolicsko.cz

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME  !!!

 

Autor článku: Leona Šudomová

 


MAS Sdružení pro rozvoj Poličska o.s. připravuje na zbývající část roku 2010 několik akcí v rámci propagace činnosti naší místní akční skupiny.

V nejbližší době připravujeme již druhé setkání mateřských škol a mateřských center z Mikroregionu Poličsko. Milým zpestřením bude  návštěva mateřské školy z Olešnice, která bude svojí účastí reprezentovat sousední území MAS Boskovicko PLUS. Účast dále potvrdily MŠ Rozmarýnek z Poličky, MŠ Starý Svojanov, mateřské centrum Bysteráček z Bystrého a mateřská centra Matami a Domeček z Poličky.

S organizováním soutěží a her a se zajištěním zázemí již druhým rokem ochotně vypomáhá MŠ Kvítek z Bystrého.

Setkání je naplánováno na středu 15.září 2010 v prostorách hasičské zahrady v Bystrém.V případě nepřízně počasí budou využity prostory nově otevřeného multifunkčního domu.

Pro děti a jejich doprovod bude zajištěno občerstvení, drobné ceny za dosažené výkony a diplomy za účast.

Předpokládáme, že setkání bude tak příjemné a přínosné jako v roce 2008, a tím bude dán základ tradici pořádání těchto akcí v dalších letech.

 

Autor článku: Leona Šudomová

 

Pozvánku  na 2. setkání naleznete  ZDE