Veškeré dokumenty k výzvě budou zveřejněny po vyhlášení výzvy v sekci VÝZVY MAS / Výzvy MAS 2021 - 2027 /Výzvy IROP21+/ opatření Vzdělávání

letak vzdelavani

Dne 13.11.2023 MAS POLIČSKO z.s. vyhlásilo 1. Výzvu k předkládání žádostí o podporu z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost s názvem: 1. Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP TAK - 2023.

Více informací naleznete na: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/strategie-clld-2021-2027/vyzvy-op-tak/category/233-vyzvy-optak

 

Dokumenty k výzvě jsou zveřejněny v sekci Výzvy MAS / Výzvy MAS 2021- 2027 / Výzvy IROP 21+

letak soc sl

Dokumenty k výzvě jsou zveřejněny v sekci Výzvy MAS / Výzvy MAS 2021- 2027 / Výzvy IROP 21+

letak hasici final

Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat, že v úterý 31.10.2023 vyhlašujeme výzvu k podávání žádostí o příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2024.

Žadatelé mohou být obce z území MAS POLIČSKO z.s. a členské neziskové organizace. Oblast podpory se týká:

  • obnovy a údržby občanské vybavenosti a pořízení vybavení pro dlouhodobé využití

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ BUDE ZAHÁJEN 20.11.2023 od 8:00 hodin – 24.11.2023 do 12:00 hod.

Informace pro žadatele a příjemce

Příloha č.1 Žádost o příspěvek

Příloha č.2 Rozpočet

Příloha č.3 Formulář vyúčtování projektu