MAS POLIČSKO z.s. vyhlašuje ke dni 1.10.2020 výzvu k podávání žádostí o neinvestiční příspěvek Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021.

Příjem žádostí bude zahájen 12.10.2020 od 8 hodin a ukončen 6.11.2020 ve 12 hodin.

Veškeré informace o způsobu podání žádosti naleznete v dokumentu Informace pro žadatele a příjemce 

Žádost o příspěvek ke stažení ZDE

Přílohy žádosti:

  • Přehled opatření strategie CLLD ZDE
  • Rozpočet ZDE

Formulář vyučtování příspěvku ZDE