PRACOVNÍ SKUPINA FINANCOVÁNÍ

Členové PS budou především zástupci managementu škol. Náplní bude především sestavování rozpočtu, plánování aktivit v rámci projektu, vyhledávání zdrojů financování pro aktivity škol, dotační management, povinnosti příspěvkové organizace vůči zřizovateli, kontroly a audity.

ČLENOVÉ PS FINANCOVÁNÍ
  Školské zařízení  Jméno a příjmení
1. Středisko volného času MOZAIKA Polička Zdeňka Švecová
2. MAS POLIČSKO z.s. Petra Martinů
3. Základní škola Na Lukách Mgr. Michael Dvořák
4. Základní škola Oldřiš, okres Svitavy Mgr. Vlastimil Vajs
5. Základní a mateřská škola Telecí Mgr.Olga Kosíková
6. Veselé kopýtko z.s. Lucie Juříková
7. ZŠ a MŠ Sádek Mgr. Ladislava Plachá

VÝSTUPY PS FINANCOVÁNÍ

 Pozvánka 27.2.2024 ,  Zápis_PS_FIN_27.2.2024.pdf

 

PRACOVNÍ SKUPINA MODERNÍ DIDAKTICKÉ FORMY

Členové PS se budou zabývat výměnou zkušeností a odborných znalostí o moderních didaktických formách, metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků.

ČLENOVÉ PS  MODERNÍ DIDAKTICKÉ FORMY
   Školské zařízení Jméno a příjmení
1. Základní škola Na Lukách Mgr. Olga Kotvová
2. MŠ Hartmanice Mgr. Martina Moravcová
3. SVP ALFA Mgr. Vojtěch Klusoň 
4. ZŠ Pomezí Mgr. Kamila Hloušková 
5. Knihovna Polička Mgr. Hana Šandová
6. MŠ KVÍTEK Bystré Kateřina Serafinová
7. ZŠ a MŠ Sádek Mgr. Ladislava Plachá
8. ZŠ a MŠ Sádek Martina Hegrová

 VÝSTUPY PS MODERNÍ DIDAKTICKÉ FORMY

 PS MDF Pozvánka 21.2.2024.pdfZápis PS_MDF_21.2.2024.pdf

 PRACOVNÍ SKUPINA ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Obsahem práce PS je zejména vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a oborně vedená diskuse o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému.

ČLENOVÉ PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI
  Školské zařízení Jméno a příjmení
1. Základní škola Na Lukách Mgr. Olga Kotvová
2. Speciální základní škola Polička Mgr. Dita Bomberová
3. Základní škola Na Lukách Mgr. Stanislava Freundová
4. Základní škola Na Lukách Mgr. Michael Dvořák
5.   Anita Stanislavová
6. OSPOD Polička   Kateřina Stodolová 
7. Dětský domov Polička Bc. Miroslava Přiklopilová
8. Základní škola Na Lukách Mgr. Milan Matouš
9. Knihovna Polička Mgr. Hana Šandová
10. MŠ Luční Polička Monika Kastnerová, DiS
11. MŠ Luční Polička Bc. Simona Filipová
12. ZŠ a MŠ Sádek Mgr. Ladislava Plachá
13. ZŠ a MŠ Sádek Monika Procházková 

VÝSTUPY PS ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI

Pozvánka 10.4.2024.pdf  Zápis 10.4.2024.pdf