Průběžné plnění harmonogramu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, který je uveřejněn v sekci Plánování v sociálních službách - hramonogram, naleznete zde