Během příštího týdne dojde k podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR mezi SZIF a MAS SpRP o.s.. Poté bude MAS vyzvána k aktualizaci jednotlivých fichí, po schválení aktualizace bude moci MAS vyhlásit výzvu k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie – strategického plánu LEADER).

Předpokládáme, že MAS vyhlásí výzvu během měsíce července.