Halloween na zahradě u MŠ se konal 29.října u příležitosti "otevírání" nového altánu, který byl pořízen v rámci projektu „ Našim nejmenším“.

Děti z MŠ se na tento den velmi těšily a týden před touto akcí připravovaly ve školce výzdobu, ke které patřilo i vydlábávání dýní, za spolupráce všech zaměstnanců MŠ. Odpoledne se vydařilo nejen počasím ale i programem. Děti zahájily Halloween ukázkou vlastních masek, které předvedly návštěvníkům akce z řad veřejnosti, partnerských MAS a spolupracujících účastníků projektu „ Našim nejmenším“. Poté si všichni vyslechli irskou legendu, která osvětlila důvod, proč se v tomto období vyřezávají dýně. Než byla dovyprávěna, rozsvítily se všechny dýně na zahradě.  Následně pozvala paní ředitelka všechny děti, rodiče i hosty do nového altánu, kde bylo připraveno pohoštění. Každá maska dostala malý dárek. Děti si zahrály různé hry a došlo i na vypravění strašidelného příběhu. Poté jsme se rozešli domů a spokojenost byla nejen ve tvářích dětí, ale i dospělých.

IMG_5769 IMG_5774

IMG_5776