V Obci Malá Roudka se ve dnech 1. - 19.9. 2011 rámci projektu Našim nejmenším uskutečnila výtvarná soutěž s názvem VYZDOBME ALTÁN. Děti kreslily obrázky na téma PODZIM. Soutěže se zúčastnilo celkem 23 dětí. Komise složená ze zástupců obecního zastupitelstva se sešla 24. září 2011, vybrala a odměnila z každé kategorie 3 nejlepší obrázky:

 

Z první kategorie komise vybrala 3 nejlepší obrázky těchto účastníků:
Kristýna Háderová, Velké Opatovice
Tereza Hrbatová, Malá Roudka
Michal Janík, Vísky

Z druhé kategorie komise vybrala 3 nejlepší obrázky těchto účastníků:
Sabina Zbořilová, Velké Opatovice
Tereza Liznová, Vísky
Klára Čermáková, Velké Opatovice

Častým námětem obrázků byly podzimní stromy s padajícím listím, děti pouštějící draky, zvířatka – hlavně ježci a podzimní krajina

Obrázky byl následně vyzdoben nový altán ve Skočové Lhotě, kde si je mohli zájemci prohlédnout. Organizátoři soutěže děkují všem dětem za účast.

1 4

5