V sobotu 9. července proběhl v Míchově Dětský den. Pro děti byly připraveny zábavné úkoly a po jejich splnění si každý mohl vybrat svou odměnu v podobě hraček a sladkostí. Dále byla pro děti k dispozici trampolína a skákací hrad. Velké poděkování patří paní Haně Bohatcové, která umožnila dětem i dospělým vytočit si na hrnčířském kruhu svůj výrobek z hlíny. Dále byla možnost projet se na koňském povozu po Míchově a okolí. Velkým zážitkem pro všechny děti bylo dovádění v nastříkané pěně, kterou zajistili hasiči z Březové nad Svitavou. Hasiči ze Svitávky a Skalice předvedli hasičskou techniku. Během akce proběhlo vyhlášení výsledků soutěže O nejhezčí kousek zeleně v naší obci a byli oceněni reprezentanti obce Míchov - v ledním hokeji Jakub Čejka, který s Kometou Brno vyhrál Mistrovství ČR v žákovské kategorii a Bohuslav Klimeš, který s přípravkou FC Boskovice obsadil 2. místo na Mistrovství ČR.
V tento den byla nainstalována v místním kulturním domě, který v červnu oslavil 50 let od svého otevření, výstavka fotografií z historie i současnosti obce.

1 2

3 5