Dne 4. června 2011 se v Cetkovicích na víceúčelovém sportovním hřišti konal Dětský den jako další z akcí plánovaných v rámci projektu spolupráce „Našim nejmenším“ tří místních akčních skupin MAS Sdružení pro rozvoj Poličska, MAS Boskovicko PLUS a MAS Partnerství venkova.

Počasí nám přálo a účast byla hojná. Na hřišti se sešlo přibližně 40 dětí – místních i přespolních. Pravděpodobně největší úspěch mělo šermířské vystoupení, které pro děti připravil rytíř Vala s družinou. Také malování na obličej bylo dětmi vyhledávané. Kluci neodolali a za chvíli se proměnili v početnou pirátskou skupinu.  Na víceúčelovém hřišti i v okolí kulturního domu čekaly na děti soutěže, za které byly odměňovány sladkostmi. Celé odpoledne bylo završeno předáním drobných odměn, o které se postarali Allianz (pan Ženata) a Modrá pyramida (pan Petlach). Kdo měl chuť, opekl si na ohništi párek a jemný déšť nás popohnal k našim domovům.

nsmail-10

nsmail-11

nsmail-12

nsmail-13