Dne 5.7.2011 uspořádal obecní úřad Trpín společně s hasiči, sportovním klubem TORPÉDO a Mysliveckým sdružením  dětský den. Tato akce byla jednou z akcí pořádaných v rámci projektu spolupráce  „ Našim nejmenším“.

Děti si formou branného závodu prověřily svoje znalosti a dovednosti na 9 stanovištích, kde na ně čekaly disciplíny jako např. střelba ze vzduchovky, poznávání rostlin a živočichů atd. Starší děti  měly možnost vylovit si z kádě živého kapra,  ti nejmenší  lovili pouze na suchu dřevěnné rybky. Děti měly možnost vyzkoušet si několik  dalších sportovních disciplín. Mladí hasiči předvedli návštěvníkům akce požární útok. 
Závěr vydařené akce, které se zúčastnilo 65 dětí z Trpína, Hlásnice i z okolních obcí, se uskutečnil na výletišti v Trpíně, kde proběhlo ještě několik dalších soutěží.

P1270224

P1270247

P1270253

P1270286

P1270310

P1270397

P1270507