V sobotu 30.10.2010 se uskutečnilo dlouho avízované setkání drobných zemědělských podnikatelů, které jsme nazvali FARMÁŘSKÝ DEN.
Do nově zrekonstruovaného konferenčního sálu Multifunkčního domu v  Bystrém přijalo pozvání 20 zemědělců z různých částí našeho regionu.
Jako čestný host se setkání zúčastnil Ing. Bohuslav Lapáček, vedoucí  Agentury pro zemědělství a venkov ve Svitavách.

P1030077

Po přivítání hostů předsedkyně MAS SpRP p. Jiřina Leinweberová  představila naši Místní akční skupinu, její  členy,strukturu,  historii vzniku  spojenou s vypracováním územní strategie rozvoje venkova – strategickým plánem LEADER  a zvláště pak roli MAS v regionu.

Dále se již ujala slova manažerka MAS Ing. Olga Ondráčková, která vysvětlila hostům postup při podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Seznámila zemědělce s Fichí  1,2 a také 5, ve kterých by bylo možné žádat o dotaci. Informovala o podmínkách, které musejí žadatelé splňovat , o hodnotících kritériích i o záměrech,  pro které lze dotaci žádat.
Přestavila několik konkrétních úspěšných projektů, které mohou být dobrým příkladem i pro zemědělce z našeho regionu.

P1030080

Pan Jan Dittrich Bc., prokurista firmy Agro Vysočina Bystré  akciová společnost  představil  projekt modernizace pekárny.
Z vlastních zkušeností popsal přítomným celý postup při podání Žádosti o dotaci, zaregistrování projektu na RO SZIF i další kroky, které souvisejí s průběhem výběrového řízení na dodavatele, atd.

P1030082

Dále se ujal slova Ing. Bohuslav Lapáček. Během své řeči vyzdvihl roli Místní akční skupiny, která v celém procesu od podání Žádosti o dotaci, zaregistrování projektu, realizace až po podání  Žádosti o proplacení neustále spolupracuje s žadateli , nabízí jim poradenství ve všech fázích tohoto procesu a je prostředníkem  při komunikaci s RO SZIF.
Upozornil však také  na pětileté období udržitelnosti projektu a na možné sankce při porušení podmínek Dohody.

P1030083

 

Setkání oficiálně ukončila předsedkyně Jiřina Leinweberová a na závěr zdůraznila, že MAS SpRP je otevřeným sdružením, jehož členem  se může stát každý, kdo souhlasí se stanovami a cíli sdružení, má zájem se  aktivně podílet na rozvoji území a mít možnost vnášet do sdružení své podněty k cílenější  podpoře jednotlivých oblastí.

 

.P1030078

 

Leona Šudomová, administrátorka MAS SpRP