Vážená paní  (vážený pane),

 

zveme Vás tímto na Valnou hromadu MAS, která se koná ve čtvrtek

26.8.2010 v 15.30 hod. v  zasedací  místnosti  MěÚ  Bystré.

 

Program:

1.      Rozhodnutí o přesunu finančních prostředků z Opatření IV.1.1 do Opatření IV.1.2.

2.      Informace z kontrolního dne všech MAS

3.      Informace o průběhu registrace projektů

4.       Informace o dokončovaných projektech z 1.výzvy 2009

5.       Informace o připravovaných akcích,  informace o dožínkách

6.       Typy na propagační předměty od řemeslníků z regionu

7.       Různé

 

 

 

Svoji účast potvrďte, prosím e-mailem nebo telefonicky.

 

S přáním pěkného dne

za sekretariát MAS Leona Šudomová

tel. 773 983 764

 

 

Bystré dne 19.8.2010