Pokud přemýšlíte, jak zabavit Vaše děti o prázdninách, dovolujeme si Vás informovat o možnosti přihlásit je na jeden (či více)  PROJEKTOVÝCH DNŮ, které pořádá Ekocentrum Skřítek v prázdninovém týdnu od 2.8. do 6.8.2021. Účast je zdarma. Projektové dny jsou hrazeny z dotace v rámci OP VVV, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016348, projekt s názvem „Zájmové vzdělávání nás baví!“, jehož je MAS POLIČSKO partnerem.

Pozvánka_na_prázdniny_2021.pdf