V květnu byla zahájena diskuze se zástupci České pošty v Poličce o možnostech upozornění na zvonek pro hendikované občany. Zvonek pro přivolání pracovníka byl umístěn u zadní rampy, informace u hlavního vchodu chyběla. 

Po jednání došlo k přemístění zvonku k hlavnímu vchodu vedle poštovní schránky. posta

Děkujeme České poště za vstřícnou spolupráci.