Ve dnech 18. a 19. února se v čase od 15:00 do 17:00 uskutečnil kurz zaměřený na problematiku dětí s Poruchou autistického spektra. Kurz byl vedený paní Mgr. Bertou Burkoňovou a Mgr. Klárou Doškovou z Centra terapie autismu. Kurz byl vytvořen na míru, dle vyplněných dotazníků rodičů. Kurzu se kromě přihlášených rodičů zúčastnili členové pracovní skupiny 1 - Rodiny s dětmi, děti a mládež. Po skončení kurzu byla zjišťována zpětná vazba od jednotlivých účastníků. 

 skoleni pas