Dne 19.1. 2021 se uskutečnila jednání pracovních skupin projetku SPRSS. Jednání se vzhledem k epidemiologické situaci uskutečnila na online platformě GoogleMeet. 

Pozvánky na jednání naleznete zde: pracovní skupina 1 - Rodina s dětmi, děti a mládež zde, pracovní skupina 2 - Senioři a osoby se zdravotním postižením zde, pracovní skupina 3 - Osoby v krizi, osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby sociálně vyloučené zde.

Dne 21.1.2021 se uskuteční schůzka pracovní skupiny 4 - Spolupráce, pozvánka zde, a Řídící skupiny - pozvánka zde. Hlavním bodem jednání Řídící skupiny bude schvalování SWOT analýzy.