Vážení členové MAS,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném pracovní jednání, které proběhne 7.12.2020 ve 14 hod. distanční formou prostřednictvím aplikace Google Meet. Všichni členové MAS v dostatečném předstihu obdrží mailem pozvánku s odkazem na přihlášení k setkání.

Předmětem jednání bude:

  • návrh rozpočtu MAS POLIČSKO pro  rok 2021
  • seznam ohodnocených žádostí ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021
  • informace o dosavadním průběhu a dalších postupech aktualizace Strategie CLLD 2021+
  • možnosti operačních programů EU v období 2021-2027

Po ukončení online jednání zašle sekretariát MAS návrhy na usnesení a všichni členové MAS budou vyzváni k písemnému hlasování.