Dne 6.11.2020 byl ukončen příjem žádostí ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2021. K tomuto datu MAS obdržela 18 žádostí členských obcí a neziskových organizací s požadavkem na příspěvek v celkové výši 740 872 Kč.

Seznam přijatých žádostí naleznete v sekci Projekty MAS / Malý Leader.