Autorem dotazníku je MAS POLIČSKO z.s., která ho vytvořila ve spolupráci s Hospodářskou komorou okresu Svitavy. MAS má dlouholetou zkušenost s rozvojem a čerpáním dotací do území Poličska za spolupráce s obcemi, neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty.
Tento dotazník je anonymní.
Výstupy z něj budou sloužit jako podklad pro zpracování Strategie MAS POLIČSKO z.s. pro období let 2020 - 2027 a dále pak jako náměty podněty pro zástupce obcí, s nimiž MAS intenzivně a dlouhodobě spolupracuje a jsou členem MAS. Dále je pak poslouží Hospodářské komoře.
Smyslem průzkumu je zjištění názorů, připomínek a podnětů podnikatelů a zohlednění jejich postojů k budoucímu rozvoji území ve formě konkrétních aktivit v klíčovém koncepčním dokumentu.
Platnost dotazníku je do 30.11.2020.

Dotazník můžete vyplnit na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/1mKuBSvQ7ZC_X-NQnZZwCAxHQz2GXpKfxn3yiEiJNpPw/edit