Dovolujeme si informovat všechny žadatele, že veškerá dokumentace k plánovaným výzvám IROP 2020  Bezpečnost dopravního provozu a  Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb je od dnešního dne zveřejněna na webových stránkách MAS včetně vzorů povinných příloh žádosti, metodických pomůcek a pravidel v sekci PROGRAMOVÉ RÁMCE /IROP.

Plánovaný termín vyhlášení výzev a zahájení příjmu žádostí je 18.5.2020.

Ukončení příjmu žádostí je plánováno na 31.7.2020.