Dnem 19.2.2020 vyhlašuje MAS POLIČSKO z.s. Výzvu 4/2020 k podávání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro:

Fichi č.6 – Rozvoj zemědělského podnikání

Fichi č.8 – Podnikání na venkově

Fichi č.15 – Život na venkově

Text výzvy a veškerou související dokumentaci naleznete na odkaze: https://www.maspolicsko.cz/programove-ramce/prv/category/169-vyzva-prv-4-2020