V úterý 18.2.2020 od 9,30 hod. se na obecním úřadě v Pomezí uskuteční jednání výběrové komise MAS.

Předmětem jednání bude věcné hodnocení žádostí podaných ve výzvách IROP:

MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1 - IV.

MAS POLIČSKO z.s. – IROP – Připravenost složek IZS - O CLLD 5 - III.

Pozvánka ke stažení ZDE

Předem děkujeme za potvrzení účasti.