Dne 31.10.2019 od 12,00 byly vyhlášeny výzvy IROP:

12. výzva MAS POLIČSKO z.s.- Bezpečnost dopravního provozu - O CLLD 1-IV.

13. výzva MAS POLIČSKO z.s. - Připravenost složek IZS _ O CLLD 5- III.

Veškerá dokumentace k výzvám je ke stažení v sekci programové rámce /IROP.

Žádosti je možné podávat prostřednictvím systému MS 2014+ do 31.12.2019.

Školení pro žadatele se uskuteční v pátek 8.11.2019 od 9 do 10,00 hod pro žadatele 12. výzvy a od 10,00 do 11,00 pro žadatele 13. výzvy. Školení se uskuteční v kanceláři MAS na ul. Sulkovská 340 v Bystrém. Prosíme zájemce, aby svou účast na školení předem potvrdili. Z organizačních důvodů si vyhrazujeme možnost změny místa konání.