Dovolujeme si informovat žadatele o připravované výzvě OP Zaměstnanost - Sociální služby a sociální začleňování. Výzva bude vyhlášena 15.10.2019. Příjem žádostí bude probíhat až do 18.11.2019 prostřednictvím systému MS 2014+.

Avízo výzvy naleznete zde  P1_Vyzva_O_CLLD_13_III.pdf

Vyhlášená výzva i související dokumentace bude zveřejněna 15.10.2019 v sekci Programové rámce/ OPZ/ Výzva OP Zaměstnanost říjen 2019.