Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na školení příjemců dotace z 1. výzvy 2009 v rámci opratření IV.1.2, které se bude konat dne 9. 3. 2010 od 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.