Na základě rozhodnutí programového výboru se prodlužuje termín pro podávání žádostí o neinvestiční příspěvek ve výzvě Malý Leader pro Poličsko pro rok 2020 do 30.9.2019.

Bližší informace k výzvě a způsobu podání žádosti naleznete v sekci Projekty MAS/ Malý Leader.