Dne 14.6.2019 byl ukončen příjem žádostí ve výzvách OP Zaměstnanost 2019:

Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OPZ - Sociální služby a sociální začleňování - O CLLD 13 - II.

Seznam přijatých žádostí ZDE

Výzva MAS POLIČSKO z.s. - OP Z - Podpora zvýšení zaměstnanosti na Poličsku -O CLLD 14 II.

Seznam přijatých žádostí ZDE