Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás pozvat na zasedání výběrové komise, která se bude konat ve středu 20. 1. 2010 od 14:30 hod. v zasedací místnosti MěÚ Bystré.

Program zasedání:
1) Změna preferenčních kritérii po zkušenostech z 1. výzvy 2009
2) Diskuze k danému tématu
3) Různé