Dne 20.5.2019 pořádá MAS POLIČSKO z.s. školení pro žadatele ve výzvách OP Zaměstnanost.

O CLLD 13 Sociální služby a sociální začleňování

O CLLD 14 Zaměstnanost

 

Pozvánka ke stažení Pozvanka_20.5.2019_skoleni_zadatelu_OPZ.pdf